BUEN 1 Vejle Aps

CVR-nr:

31596777

Hjemstedsadresse: 

Storskovvej 8
8721 Daugård

Formål:

Selskabets formål er udvikling og salg af fast ejendom samt dertil knyttet virksomhed.

Anpartskapital:

Kr. 126.000

Bestyrelse:

Adm. direktør Søren Hanssen, formand 
Adm. direktør Michael Andersen
Cand.jur Jonnhild Hanssen  

Direktion:

Adm. direktør Michael Andersen

Tegningsregel:

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. 

Regnskabsår:

01.01 - 31.12

Følg os på LinkedIn

Klik på nedenstående link og følg os på LinkedIn.