Go' on Gruppen A/S

CVR-nr:

31877385

Hjemstedsadresse: 

Niels Bohrs Vej 17 B
8660 Skanderborg 

Formål:

Det er selskabets formål at drive handel med brændstoffer, fyringsolie samt andet dertil naturlig knyttet virksomhed efter bestyrelsens skøn.

Aktiekapital:

Kr. 10.000.000,00

Bestyrelse:

Søren Hanssen, formand
Adm. direktør Michael Andersen
Cand. jur. Jonnhild Hanssen                                                

Direktion:

Adm. direktør Mick Myllerup Kjær

Tegningsregel:

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene, af direktøren i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse i forening.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12 

 

Følg os på LinkedIn

Klik på nedenstående link og følg os på LinkedIn.