• KAPITALFORVALTNING
  • EJENDOMSUDVIKLING
  • EJENDOMSINVESTERING

Vi opererer indenfor følgende områder

KAPITALFORVALTNING

Vi investerer bl.a. i børsnoterede og unoterede aktier, vindmøller og danske & udenlandske kapitalfonde.

EJENDOMSINVESTERING

Porteføljen består hovedsageligt af retail ejendomme, kontorhuse og større logistik ejendomme samt lejligheder & rækkehuse indenfor boligsegmentet.

EJENDOMSUDVIKLING

Vi udvikler ejendomsprojekter indenfor retail, logistik samt boliger – alle projekter placeret i Jylland.

Vi investerer ikke i virksomheder,

der bevidst overtræder internationale principper for menneskerettigheder, miljø, arbejde, korruption eller våben.

Endvidere afholder vi os fra at investere i videns og forskningstunge virksomheder – bl.a. derfor har IT og biotek

ikke vores interesse.

NYHEDER

Hanssen koncernens resultat for 2023 blev 139 mio. DKK efter skat
1 marts, 2024

2023 blev et år med investeringer på tværs af koncernen, for derigennem at få placeret likviditeten fra salget af majoriteten af aktierne i Go´on Gruppen i 2022.

Ejendomsaktiviteterne, der hovedsageligt består af større detail-ejendomme, kontorhuse og logistikejendomme samt udviklingsprojekter indenfor samme, har en bogført værdi på ca. DKK 2,1 mia. og leverede et driftsresultat, der endnu engang overgik året før.

Resultatet af selskabernes kapitalforvaltning, som primært består af investeringer i 22 kapitalfonde samt en større aktieportefølje, kom ud med endnu et solidt afkast af den investerede kapital.

Resultatet for koncernen i 2023 blev 139 mio. DKK efter skat, hvilket er tilfredsstillende i et år med stigende rente og høj inflation.

I 2024 vil fokus i koncernen være på optimering af vores eksisterende ejendomme gennem yderligere investeringer samt at forøge investeringerne markant i diverse kapitalfonde med en forventning om et resultat mellem 160 - 180 mio. efter skat. 

Hanssen Holding A/S, DSF Forvaltning A/S og 3G Forvaltning A/S indgår alle i koncernen som selvstændige holdingselskaber for Hanssen koncernens øvrige selskaber.

For yderligere information om den samlede koncerns nøgletal henvises til koncernens hjemmeside; www.hanssen.dk/om-hanssen/koncernens-noegletal

Hanssen Ejendomme indgår samarbejde omkring udvikling af stor retailpark i Grindsted
20 februar, 2024

Mellem Billund og Grindsted langs Vejle Landevej indgår Hanssen Ejendomme samarbejde med Daugaard Pedersen om at opføre Danmarks største Retail Park med et samlet areal på 160.000 m2. Området skal indeholde nye store butikker, gode parkeringsforhold og attraktive udenomsarealer. Håbet er, at borgerne fremover foretager al deres handel lokalt i Billund Kommune. 

COWI arbejder på en analyse, hvor det foreløbigt vurderes, at der er et potentiale for at øge handelen i Billund Kommune med over en halv milliard kroner. Samtidig betyder manglen på store udvalgsvarebutikker i Billund Kommune, at der i dag bliver handlet en del i oplandsbyer som Vejle, Herning, Esbjerg og Kolding.

- For et par år siden fik Billund Kommune udarbejdet en detailhandelsanalyse, som viste, at hvis der ikke gøres noget nyt og væsentligt anderledes, så er der udsigt til, at de senere års nedgang i både omsætning og butikker vil fortsætte med at udhule det lokale handelsliv. Med etableringen af en Retail Park i stor skala vil vi ikke alene kunne bremse, men også vende den udvikling, siger adm. direktør Michael Andersen fra Hanssen Ejendomme. Han peger på, at der er en tendens til, at forbrugerne i stadigt højere grad samler deres indkøb, når de tager til de omkringliggende byer for at handle: 

- Når man er kørt til Vejle, Herning, Esbjerg eller Kolding, er der mange, som vælger ikke alene at besøge Retail butikkerne, men også at spise en frokost i centrum og tage forbi de mindre detailbutikker. Når vi gør det attraktivt at lægge al sin handel i Billund Kommune, vil den trafik fremover også kunne gavne butikkerne i de lokale centerbyer.

Behovet og potentialet for etableringen af Retail butikker i Billund Kommune er der flere, der har fået øje på, og der har også været tale om flere mindre projekter forskellige steder i kommunen. Der, hvor projektet fra Hanssen Ejendomme og Daugaard Pedersen adskiller sig fra de andre forslag, er i størrelsen og placeringen. De to virksomheder har uafhængigt af hinanden en lang erfaring med lignende erhvervsudvikling og en god kontakt til mange af de kæder, der i dag ikke er repræsenteret i Billund Kommune.

- Hos Daugaard Pedersen har vi med succes opført butikker for mange af de store kæder, der er interesseret i at etablere sig i Billund Kommune. Derfor ved vi, hvad der er afgørende for deres beslutning, når de skal etablere sig nye steder. Det er blandt andet, at vi kan skabe ét sammenhængende område, hvor forbrugerne har lyst til at komme, og hvor der er en god infrastruktur. Det har vi mulighed for at gøre langs Vejle Landevej, og samtidig giver det os en placering, hvor vi kan understøtte og supplere den lokale detailhandel, fortæller Daugaard Pedersens projektdirektør, Anders Bech Mathiesen.

Før projektet kan realiseres, skal det behandles politisk, og de to projektudviklere ønsker, at det skal ske sideløbende med en god dialog med lokale interessenter og borgere, hvor alle bliver hørt.

- Vi har allerede haft et indledende møde med nogle af de lokale interessenter og de lokale politikere. Nu afventer vi den indledende politiske behandling, hvorefter vi vil udbygge dialogen med de forskellige parter, så vi sikrer den bedst mulige udvikling af det lokale handelsliv, siger Anders Bech Mathiesen.  

Billund Kommunes borgmester Stephanie Storbank ser frem til den politiske dialog om projektet.

Der er ingen tvivl om, at det er et visionært projekt, der kan få stor betydning for Billund Kommunes udvikling og samtidig understøtte vores stærke byer. Det er afgørende, at vi understøtter og ikke bremser lysten til at handle lokalt, og derfor er det meget vigtigt for mig, at borgerne og de lokale erhvervsdrivende bliver hørt i processen, siger Stephanie Storbank, borgmester i Billund Kommune.

Retail Parken mellem Billund og Grindsted skal ikke alene være Danmarks største, den skal også sætte nye standarder for arkitekturen og udenomsarealerne, for at gøre området attraktivt og overskuelig. 

Retail Området har et samlet areal på 160.000 m2, hvoraf kun ca. 1/3 skal anvendes til butikker. Det øvrige areal skal sikre gode parkeringsforhold og attraktive udendørs opholdsarealer. For at sikre en tydelig differentiering fra den lokale detailhandel, skal Retail butikkerne have et areal på minimum 500 m2.

Går alt efter planen forventer Daugaard Pedersen og Hanssen Ejendomme, at de første butikker vil stå klar til indflytning inden udgangen af 2026. Projektet forventes opført i flere etaper.    

Daugaard Pedersen A/S er en 100 % danskejet totalentreprenør og projektudvikler placeret i Kolding og Ringsted. Virksomheden har mere end 40 års erfaring og en solid økonomi, som de blandt andet bruger på at investere i projekter, de forbliver medejere af. Retail Parken i Billund er et af de projekter, som Daugaard Pedersen A/S ønsker at forblive medejer af efter endt opførsel. Daugaard Pedersen A/S beskæftiger ca. 45 medarbejdere samt 300-500 mand gennem underentreprenører. Virksomheden er blandt andet kendt og anerkendt for sin evne til at entrere med lokale håndværksvirksomheder i forbindelse med byggerier.

Hanssen Ejendomme A/S er et dansk, familieejet selskab, som blandt andet har specialiseret sig i ejendomsudvikling inden for retail og logistik. Hanssen Ejendomme A/S har mere end 40 års erfaring med erhvervsudvikling og drift af erhvervsejendomme. Ligesom Daugaard Pedersen ønsker Hanssen Ejendomme A/S at forblive medejere af Retail Parken og sikre den langsigtede udvikling.

 

For yderligere information kontakt:

Daugaard Pedersen A/S, projektdirektør Anders Bech Mathiesen, tlf.: 22 40 98 90, mail: abm@daugaardp.dk

Hanssen Ejendomme A/S, adm. direktør Michael Andersen, tlf.:  21 41 57 04, mail: ma@hanssen.dk

Hanssen Ejendomme køber større kontor- og logistikejendom i Odense
2 oktober, 2023

Hanssen Ejendomme har erhvervet en større kontor- og logistikejendom beliggende på Hvidkærvej 21, Odense.

Ejendommen udgør 9.444 m2 og er placeret på en 16.637 m2 grund ved motorvejsafkørslen ved Odense.

Ejendommen er idag udlejet til FTZ, der vil fraflytte ejendommen om et par år, når deres nye domicil i Odense er opført.

Herefter vil ejendommen skulle udvikles til en kombineret flerbruger-ejendom, hvor samspillet mellem kontor og logistik optimeres.

Hanssen Ejendomme køber sundhedshus i Sønderborg
27 september, 2023

Hanssen Ejendomme har pr. 1.9.23 erhvervet sig ejendommen, der huser Rygcenter Syddanmark beliggende på Prins Henriks Avenue 10, Sønderborg.

Ejendommens grundareal udgør 10.598 m2 og den samlede ejendom er udlejet til Sygehus Sønderjylland.

Ejendommens gode beliggenhed og store grund vil over de kommende år åbne mulighed for at kunne udvikle arealerne omkring bygningen til attraktive boliger.

 

Hanssen er en familiedrevet koncern med en moderne købmandskultur og værdierne på rette sted.