Nyheder

Hanssen koncernens resultat for 2023 blev 139 mio. DKK efter skat
1 marts, 2024

2023 blev et år med investeringer på tværs af koncernen, for derigennem at få placeret likviditeten fra salget af majoriteten af aktierne i Go´on Gruppen i 2022.

Ejendomsaktiviteterne, der hovedsageligt består af større detail-ejendomme, kontorhuse og logistikejendomme samt udviklingsprojekter indenfor samme, har en bogført værdi på ca. DKK 2,1 mia. og leverede et driftsresultat, der endnu engang overgik året før.

Resultatet af selskabernes kapitalforvaltning, som primært består af investeringer i 22 kapitalfonde samt en større aktieportefølje, kom ud med endnu et solidt afkast af den investerede kapital.

Resultatet for koncernen i 2023 blev 139 mio. DKK efter skat, hvilket er tilfredsstillende i et år med stigende rente og høj inflation.

I 2024 vil fokus i koncernen være på optimering af vores eksisterende ejendomme gennem yderligere investeringer samt at forøge investeringerne markant i diverse kapitalfonde med en forventning om et resultat mellem 160 - 180 mio. efter skat. 

Hanssen Holding A/S, DSF Forvaltning A/S og 3G Forvaltning A/S indgår alle i koncernen som selvstændige holdingselskaber for Hanssen koncernens øvrige selskaber.

For yderligere information om den samlede koncerns nøgletal henvises til koncernens hjemmeside; www.hanssen.dk/om-hanssen/koncernens-noegletal

Hanssen Ejendomme indgår samarbejde omkring udvikling af stor retailpark i Grindsted
20 februar, 2024

Mellem Billund og Grindsted langs Vejle Landevej indgår Hanssen Ejendomme samarbejde med Daugaard Pedersen om at opføre Danmarks største Retail Park med et samlet areal på 160.000 m2. Området skal indeholde nye store butikker, gode parkeringsforhold og attraktive udenomsarealer. Håbet er, at borgerne fremover foretager al deres handel lokalt i Billund Kommune. 

COWI arbejder på en analyse, hvor det foreløbigt vurderes, at der er et potentiale for at øge handelen i Billund Kommune med over en halv milliard kroner. Samtidig betyder manglen på store udvalgsvarebutikker i Billund Kommune, at der i dag bliver handlet en del i oplandsbyer som Vejle, Herning, Esbjerg og Kolding.

- For et par år siden fik Billund Kommune udarbejdet en detailhandelsanalyse, som viste, at hvis der ikke gøres noget nyt og væsentligt anderledes, så er der udsigt til, at de senere års nedgang i både omsætning og butikker vil fortsætte med at udhule det lokale handelsliv. Med etableringen af en Retail Park i stor skala vil vi ikke alene kunne bremse, men også vende den udvikling, siger adm. direktør Michael Andersen fra Hanssen Ejendomme. Han peger på, at der er en tendens til, at forbrugerne i stadigt højere grad samler deres indkøb, når de tager til de omkringliggende byer for at handle: 

- Når man er kørt til Vejle, Herning, Esbjerg eller Kolding, er der mange, som vælger ikke alene at besøge Retail butikkerne, men også at spise en frokost i centrum og tage forbi de mindre detailbutikker. Når vi gør det attraktivt at lægge al sin handel i Billund Kommune, vil den trafik fremover også kunne gavne butikkerne i de lokale centerbyer.

Behovet og potentialet for etableringen af Retail butikker i Billund Kommune er der flere, der har fået øje på, og der har også været tale om flere mindre projekter forskellige steder i kommunen. Der, hvor projektet fra Hanssen Ejendomme og Daugaard Pedersen adskiller sig fra de andre forslag, er i størrelsen og placeringen. De to virksomheder har uafhængigt af hinanden en lang erfaring med lignende erhvervsudvikling og en god kontakt til mange af de kæder, der i dag ikke er repræsenteret i Billund Kommune.

- Hos Daugaard Pedersen har vi med succes opført butikker for mange af de store kæder, der er interesseret i at etablere sig i Billund Kommune. Derfor ved vi, hvad der er afgørende for deres beslutning, når de skal etablere sig nye steder. Det er blandt andet, at vi kan skabe ét sammenhængende område, hvor forbrugerne har lyst til at komme, og hvor der er en god infrastruktur. Det har vi mulighed for at gøre langs Vejle Landevej, og samtidig giver det os en placering, hvor vi kan understøtte og supplere den lokale detailhandel, fortæller Daugaard Pedersens projektdirektør, Anders Bech Mathiesen.

Før projektet kan realiseres, skal det behandles politisk, og de to projektudviklere ønsker, at det skal ske sideløbende med en god dialog med lokale interessenter og borgere, hvor alle bliver hørt.

- Vi har allerede haft et indledende møde med nogle af de lokale interessenter og de lokale politikere. Nu afventer vi den indledende politiske behandling, hvorefter vi vil udbygge dialogen med de forskellige parter, så vi sikrer den bedst mulige udvikling af det lokale handelsliv, siger Anders Bech Mathiesen.  

Billund Kommunes borgmester Stephanie Storbank ser frem til den politiske dialog om projektet.

Der er ingen tvivl om, at det er et visionært projekt, der kan få stor betydning for Billund Kommunes udvikling og samtidig understøtte vores stærke byer. Det er afgørende, at vi understøtter og ikke bremser lysten til at handle lokalt, og derfor er det meget vigtigt for mig, at borgerne og de lokale erhvervsdrivende bliver hørt i processen, siger Stephanie Storbank, borgmester i Billund Kommune.

Retail Parken mellem Billund og Grindsted skal ikke alene være Danmarks største, den skal også sætte nye standarder for arkitekturen og udenomsarealerne, for at gøre området attraktivt og overskuelig. 

Retail Området har et samlet areal på 160.000 m2, hvoraf kun ca. 1/3 skal anvendes til butikker. Det øvrige areal skal sikre gode parkeringsforhold og attraktive udendørs opholdsarealer. For at sikre en tydelig differentiering fra den lokale detailhandel, skal Retail butikkerne have et areal på minimum 500 m2.

Går alt efter planen forventer Daugaard Pedersen og Hanssen Ejendomme, at de første butikker vil stå klar til indflytning inden udgangen af 2026. Projektet forventes opført i flere etaper.    

Daugaard Pedersen A/S er en 100 % danskejet totalentreprenør og projektudvikler placeret i Kolding og Ringsted. Virksomheden har mere end 40 års erfaring og en solid økonomi, som de blandt andet bruger på at investere i projekter, de forbliver medejere af. Retail Parken i Billund er et af de projekter, som Daugaard Pedersen A/S ønsker at forblive medejer af efter endt opførsel. Daugaard Pedersen A/S beskæftiger ca. 45 medarbejdere samt 300-500 mand gennem underentreprenører. Virksomheden er blandt andet kendt og anerkendt for sin evne til at entrere med lokale håndværksvirksomheder i forbindelse med byggerier.

Hanssen Ejendomme A/S er et dansk, familieejet selskab, som blandt andet har specialiseret sig i ejendomsudvikling inden for retail og logistik. Hanssen Ejendomme A/S har mere end 40 års erfaring med erhvervsudvikling og drift af erhvervsejendomme. Ligesom Daugaard Pedersen ønsker Hanssen Ejendomme A/S at forblive medejere af Retail Parken og sikre den langsigtede udvikling.

 

For yderligere information kontakt:

Daugaard Pedersen A/S, projektdirektør Anders Bech Mathiesen, tlf.: 22 40 98 90, mail: abm@daugaardp.dk

Hanssen Ejendomme A/S, adm. direktør Michael Andersen, tlf.:  21 41 57 04, mail: ma@hanssen.dk

Hanssen Ejendomme køber større kontor- og logistikejendom i Odense
2 oktober, 2023

Hanssen Ejendomme har erhvervet en større kontor- og logistikejendom beliggende på Hvidkærvej 21, Odense.

Ejendommen udgør 9.444 m2 og er placeret på en 16.637 m2 grund ved motorvejsafkørslen ved Odense.

Ejendommen er idag udlejet til FTZ, der vil fraflytte ejendommen om et par år, når deres nye domicil i Odense er opført.

Herefter vil ejendommen skulle udvikles til en kombineret flerbruger-ejendom, hvor samspillet mellem kontor og logistik optimeres.

Hanssen Ejendomme køber sundhedshus i Sønderborg
27 september, 2023

Hanssen Ejendomme har pr. 1.9.23 erhvervet sig ejendommen, der huser Rygcenter Syddanmark beliggende på Prins Henriks Avenue 10, Sønderborg.

Ejendommens grundareal udgør 10.598 m2 og den samlede ejendom er udlejet til Sygehus Sønderjylland.

Ejendommens gode beliggenhed og store grund vil over de kommende år åbne mulighed for at kunne udvikle arealerne omkring bygningen til attraktive boliger.

 

Hanssen Ejendomme indgår samarbejde med Harald Nyborg omkring åbning af 2 nye butikker
23 maj, 2023

Hanssen Ejendomme og Harald Nyborg udvider deres eksisterende samarbejde med åbning af 2 nye butikker i slutningen af 2023.

De 2 butikker skal være en del af nye detailområder i hhv. Lemvig og Aars.

Omkring udvidelsen af samarbejdet uddyber Michael Andersen, Adm. Direktør Hanssen Ejendomme:

Jeg er selvfølgelig yderst tilfreds med, at vi nu udvider samarbejdet med én af de absolutte sværvægtere i detailhandlen i Danmark. Vi har netop åbnet en ny Harald Nyborg-butik i Haderslev og ser meget frem til at udvikle 2 nye detailområder i henholdsvis Aars og Lemvig, hvor Harald Nyborg bliver én af ankerlejerne.

 

For yderligere information;

Harald Nyborg driver i Danmark 44 butikker der forhandler en bred vifte af varer, herunder værktøj, hus-og haveartikler, hvidevarer, camping og fritid, maling, autoartikler, elektronik m.m.

Hanssen Ejendomme er en del af Hanssen-koncernen, der investerer i ejendomme og ejendomsudvikling samt driver kapitalforvaltning og handel indenfor energisektoren. Koncernen er et familiejet selskab med et aktivt ejerskab, der skaber værdi og langtidsholdbare investeringer.

For yderligere information;

Michael Andersen, Adm. Direktør Hanssen Ejendomme – ma@hanssen.dk – tlf. 21415704

Arne Gerlyng-Hansen, Adm. Direktør Harald Nyborg - gerlyng@harald-nyborg.dk – tlf. 28724550

Hanssen Ejendomme køber erhvervsjord i Sønderborg
14 april, 2023

Hanssen Ejendomme har dags dato erhvervet sig 3,7 hektar erhvervsjord i Sønderborg Nord på Ingolf Nielsens Vej med synlighed mod omfartsvejen.

Købet er foretaget med henblik på udvikling og opførsel af bygninger indenfor lokalplanens bestemmelser såsom lager, produktion samt butikker til særligt pladskrævende varegrupper.

Forventningen er at etablere et projekt på grunden indenfor de kommende 12 måneder. 

Hanssen Ejendomme og T.Hansen indgår samarbejde omkring åbning af 3 nye butikker
5 april, 2023

Hanssen Ejendomme og T.Hansen udvider deres eksisterende samarbejde med åbning af 3 nye butikker i slutningen af 2023.

De første 2 butikker skal være en del af nye detailområder i hhv. Lemvig og Aars og butikken i Aalborg bliver etableret med Bauhaus og Billig Blomst som naboer. For alle 3 butikker er der tale om en flytning af den eksisterende butik til en ny og bedre placering med en bedre synlighed og mere kundetrafik.

“T.Hansen har gennem længere tid kigget efter nye placeringer i Aalborg og Aars udtaler T.Hansens Koncernkædechef. Vi har manglet plads i længe tid i vores butikker i Aars og i Aalborg og vores butikker har virkelig brug for et ”facelift”. Derfor er vi glade for at vi kunne lave en fornuftig aftale med Hanssen Ejendomme, som lige har afleveret et lejemål til os i Haderslev med et godt resultat. Vi har også indgået aftale i Lemvig, men her flytter vi så vores butik, der også vil blive opdateret til vores nyeste koncept samt vi vil få nogle gode naboer.

Omkring udvidelsen af samarbejdet uddyber Michael Andersen, Adm. Direktør Hanssen Ejendomme:

Jeg er selvfølgelig yderst tilfreds med, at vi nu udvider samarbejdet med én af de absolutte sværvægtere i detailhandlen i Danmark. Vi har netop åbnet en ny T.Hansen-butik i Haderslev og ser meget frem til at udvikle 2 nye detailområder i henholdsvis Aars og Lemvig, hvor T.Hansen bliver én af ankerlejerne. Derudover glæder vi os meget til etablere én af kædens flagskibe i Aalborg Syd, der er et af landets stærkeste handelsområder.

 

T.Hansen driver i Danmark 85 butikker der forhandler autoudstyr og reservedele, scootere, cykler, fyrværkeri, camping , marine og mange andre ting.

Hanssen Ejendomme er en del af Hanssen-koncernen, der investerer i ejendomme og ejendomsudvikling samt driver kapitalforvaltning og handel indenfor energisektoren. Koncernen er et familiejet selskab med et aktivt ejerskab, der skaber værdi og langtidsholdbare investeringer.

 

For yderligere information;

Michael Andersen, Adm. Direktør Hanssen Ejendomme – ma@hanssen.dk – tlf. 21415704

Thansens, Koncernkædechef Alija Konjaric akn@thansen.dk – tlf. 21386491

Hanssen Ejendomme køber større kontor- og logistikejendom i Holstebro
23 marts, 2023

Hanssen Ejendomme har pr. dags dato erhvervet en større kontor- og logistikejendom på Rasmus Færchs Vej 23, Holstebro på samlet 14.257 m2, der idag huser Creative Company A/S.

Købet af ejendommen følger investeringsstrategien for Hanssen Ejendomme, der primært er rettet imod større logistikejendomme, kontorhuse samt retailejendomme beliggende i Jylland og på Fyn.

Hanssen koncernens resultat for 2022 blev 510 mio. DKK og overgår dermed forrige års rekordresultat
27 februar, 2023

2022 blev et positivt år for den samlede koncern, hvor det endnu en gang lykkedes at overgå tidligere års resultater.

Ejendomsaktiviteterne, der hovedsageligt består af større detail-ejendomme, kontorhuse og logistikejendomme samt udviklingsprojekter indenfor samme, har en bogført værdi på ca. DKK 1,8 mia. og leverede et resultat før skat på DKK 164 mio.

Energiselskabet Go´on opnåede i det forgangne år en omsætning på ca. DKK 1,9 mia. med et resultat før skat på DKK 95 mio. Ved udgangen af 2022 driver selskabet 180 ubemandede tankstationsanlæg samt salg af relaterede olieprodukter.

Pr 01.07.2022 frasolgte koncernen en del af Go’on Gruppen A/S og nedbragte dermed sin ejerandel heraf til 32%.

Resultatet af selskabernes kapitalforvaltning, som primært består af investeringer i 16 kapitalfonde samt en større aktieportefølje, som uagtet de ugunstige markedsforhold på aktiemarkederne, kom ud med det bedste resultat nogensinde i koncernen. Dette skyldes primært beholdningen af bankaktier.

Resultatet for koncernen i 2022 blev DKK 510 mio. før skat, hvilket er tilfredsstillende og bedre end forventet.  

I 2023 arbejder koncernen på at tilføre ejendomsselskabet aktiver for yderligere DKK 200-250 mio. samt at forøge investeringerne markant i diverse kapitalfonde.

Hanssen Holding A/S, DSF Forvaltning A/S og 3G Forvaltning A/S indgår alle i koncernen som selvstændige holdingselskaber for Hanssen koncernens øvrige selskaber.

For yderligere information om den samlede koncerns nøgletal henvises til koncernens hjemmeside https://www.hanssen.dk/om-hanssen/koncernens-noegletal/

Ønskebørn og Sengespecialisten flytter til Randers Syd
30 november, 2022

Ønskebørn og Sengespecialisten har netop skrevet under på lejekontrakten til den bygning, som Hanssen Ejendomme er ved at opføre på grunden overfor Danish Crowns tidligere hovedkvarter.

Det store handelsområde i Randers Syd har vokseværk. For nylig offentliggjorde Leos Legeland, at kæden i løbet af 2023 bliver ny nabo til Randers Storcenter samt megabutikkerne på Marsvej. Nu har ØnskeBørn og SengeSpecialisten også meldt deres ankomst. I løbet af foråret flytter de ind i en nyopført ejendom på Marsvej. 

Administrerende direktør i Hanssen Ejendomme, Michael Andersen, er godt tilfreds med, at det så hurtigt efter overtagelsen fra Danish Crown i foråret er lykkes at få to stærke aktører ind på grunden.

  • Vi er glade for at kunne udvide vores aktiviteter i Randers Syd. Vi oplever, at der er stor interesse for at drive forretning i Randers – både i byen generelt, men særligt i det voksende handelsområde i syd, siger han.

 

Flow af mennesker
Den interesse bekræfter Jørgen Bebe Staal, der er HR & Expansion Director ved SengeSpecialisten. Sengekæden har haft et godt øje til området ved Marsvej, siden den åbnede forretning i Randers i 2011. Derfor var han heller ikke i tvivl, da muligheden for en adresse på Marsvej bød sig, fortæller Jørgen Bebe Staal:

  • Det handler om at være tilgængelig for kunderne. På Marsvej kommer vi til at ligge ved siden af vores søsterbutikker Jysk og Ilva, og det gør det lettere for folk, der er ude at kigge på ny seng. Derudover er Marsvej interessant for os, fordi her er en samling af dygtige retailere, som er med til at trække et stort flow af mennesker. Det forventer vi helt sikkert at komme til at mærke i vores forretning også, siger han.

 

Hos ØnskeBørn glæder indehaver Charlotte Gjøtz og hendes kolleger sig til at flytte til det 850 m2 store lokale, der fra foråret skal huse forretningens udvalg af barnevogne, børnemøbler og andet udstyr til de mindste. ØnskeBørn har i mange år haft til huse på Kirkegade i bymidten, men nu er tiden altså kommet til at flytte ud, hvor kunderne kan parkere lige ved døren.

  • Bymidten har sin helt egen charme, og vi har været glade for at bo der. Vores kunder har dog i noget tid efterspurgt bedre parkeringsmuligheder, så de nemmere kan teste placering af autostole og barnevogne i deres bil samt få bugseret møbler ud i bagagerummet. Derfor er flytningen en fremtidssikring af butikken, siger Charlotte Gjøtz.


Hanssen Ejendomme, som står bag det nye byggeri, er en del af Hanssen-koncernen. Koncernen er et familieejet selskab med et aktivt ejerskab, der skaber værdi gennem langtidsholdbare investeringer i ejendomme og ejendomsudvikling samt kapitalforvaltning.

 

For yderligere information:

Adm. direktør, Michael Andersen, Hanssen Ejendomme,  ma@hanssen.dk, tlf. 21415704
HR & Expansion Director, Jørgen Bebe Staal, SengeSpecialisten, js@sengespecialisten.dk, tlf. 40624902

Indehaver Charlotte Gjøtz, ØnskeBørn Randers, charlotte@onskeborn.dk, tlf. 98193080

Hanssen Ejendomme køber større logistikejendom i Vejle
30 november, 2022

Hanssen Ejendomme har pr. dags dato erhvervet en større logistikejendom på Vidtskue Vej i Vejle Syd på samlet 13.058 m2, der idag huser Danske Fragtmænd.

Købet af ejendommen følger investeringsstrategien for Hanssen Ejendomme, der primært er rettet imod større logistikejendomme, kontorhuse samt retailejendomme beliggende i Jylland og på Fyn.

Hanssen Ejendomme køber større kontor- og detailejendom i Ringe
5 oktober, 2022

Hanssen Ejendomme har pr. 1. september 2022 erhvervet en kombineret kontor- og detailejendom på ialt 6.099 m2 beliggende i Ringe på Fyn.

Bygningsstyrelsen / SKAT bebor halvdelen af ejendommen i nogle nyistandsatte og opdaterede kontorlokaler.

Den anden halvdel af ejendommen, der har facade mod Svendborg motorvejen, er idag udlejet til XL møbler. Ambitionen er at udvikle denne del af bygningen til mere attraktive og tilpassede detail-m2 over de kommende år.