Koncernens nøgletal

Hoved- og nøgletal for den samlede koncern pr. 31.12.23 - (i mio.)

Hanssen Holding A/S, DSF Forvaltning A/S & 3G Forvaltning A/S er selvstændige holdingselskaber i Hanssen-koncernen.

2020 2021 2022 2023
Årets resultat efter skat 129 425 469 139
Egenkapital 698 1.091 1.533 1.651
Balance sum 1.161 1.793 2.181 2.488
Kapitalforvaltning 300 322 674 672
Aktivmasse ejendomme 897 1.585 1.850 2.090