Koncernens nøgletal

Hoved- og nøgletal for den samlede koncern pr. 31.12.22 - (i mio.)

2019 2020 2021 2022
Nettoomsætning 1.240 1.085 1.354 1.125
Egenkapital 584 698 1.090 1.533
Årets resultat efter skat 75 124 401 469
Kapitalforvaltning 325 300 378 654
Aktivmasse ejendomme 665 767 1.366 1.762

Hanssen Holding A/S, DSF Forvaltning A/S & 3G Forvaltning A/S er selvstændige holdingselskaber i Hanssen-koncernen.