Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Information om behandling af personoplysninger

1. Indledning

Her kan du læse om, hvordan Hanssen A/S indsamler og behandler personoplysninger, som led i vores drift og de aktiviteter, som er beskrevet under afsnit 3 nedenfor.

Ansvarlig omgang med disse personoplysninger er afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne privatlivspolitik er det derfor beskrevet, hvordan og hvorfor vi indsamler personoplysninger om dig, hvordan oplysningerne anvendes, hvornår de slettes, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

 

2. Den dataansvarlige

Det er HANSSEN A/S der er dataansvarlig for de behandlingsaktiviteter, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, medmindre andet er angivet under aktiviteterne i afsnit 3 nedenfor.

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik eller vores behandling af dine personoplysninger, som beskrevet under afsnit 3 nedenfor, er du velkommen til at kontakte os her:

 

HANSSEN A/S

CVR-nr.: 87613011

Storskovvej 8C

8721 Daugård

Telefon: +45 76 40 96 00

E-mail: post@hanssen.dk

 

3. Behandlingsaktiviteter

Hanssen A/S indsamler og behandler personoplysninger i mange forskellige situationer, og formålet med indsamlingen, hvad oplysningerne bruges til og hvornår de slettes er forskelligt for hver situation. De enkelte aktiviteter, hvor Hanssen A/S (som dataansvarlig) kan indsamle personoplysninger om dig, er derfor beskrevet hver for sig nedenfor.

3.1  Levering af vores ydelser

Når du køber ydelser hos os, behandler vi personoplysninger om dig med henblik på at kunne levere de pågældende ydelser.

3.1.1  Kategorier af personoplysninger

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • CVR-nummer for den virksomhed, du repræsenterer
 • Korrespondance og handelshistorik

Vi indhenter enten oplysningerne direkte fra dig eller fra den virksomhed, du repræsenterer.

3.1.2  Retsgrundlag for behandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde en kontrakt med dig eller den virksomhed, du repræsenterer.

3.1.3  Modtagere af personoplysninger

Oplysningerne deles med vores it-leverandører (databehandlere), som opbevarer oplysningerne for os og behandler dem efter vores instruks.

3.1.4  Opbevaringsperiode

Oplysningerne opbevares som udgangspunkt i fem år fra udgangen af det år, vi senest har leveret og faktureret en ydelse til dig, jf. bestemmelserne i bogføringsloven.

3.2  Leverandører og samarbejdspartnere

Hvis du er leverandør eller samarbejdspartner for Hanssen A/S, behandler vi personoplysninger om dig med henblik på at kunne administrere vores forretningsrelation

3.2.1  Kategorier af personoplysninger

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • CVR-nummer for den virksomhed, du repræsenterer
 • Korrespondance og handelshistorik

Vi indhenter enten oplysningerne direkte fra dig eller fra den virksomhed, du repræsenterer.

3.2.2  Retsgrundlag for behandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde en kontrakt med dig eller den virksomhed, du repræsenterer.

3.2.3  Modtagere af personoplysninger

Oplysningerne deles med vores it-leverandører (databehandlere), som opbevarer oplysningerne for os og behandler dem efter vores instruks.

3.2.4  Opbevaringsperiode

Oplysningerne opbevares som udgangspunkt i fem år fra udgangen af det år, vi senest har været i kontakt med dig.

3.2.4  Besøgende på vores hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, behandler vi personoplysninger om dig med henblik på løbende at forbedre hjemmesiden og tilbyde dig en relevant, velfungerende og sikker hjemmeside.

3.3.1  Kategorier af personoplysninger

 • Et unikt ID
 • Din IP-adresse
 • Oplysninger om den enhed (computer, tablet, telefon) du bruger til at tilgå hjemmesiden, herunder oplysninger om fabrikat, model, mac-adresse og lignende
 • Oplysninger om den browser du bruger til at tilgå hjemmesiden, herunder oplysninger om hvilken browser, og hvilken version du benytter
 • Din geografiske placering
 • Din brug af hjemmesiden, herunder hvilke links du klikker på
 • Dine præferencer, eksempelvis i forhold til cookies

Vi indsamler oplysningerne igennem cookies og lignende teknologier.

3.3.2  Retsgrundlag for behandlingen

Retsgrundlaget for vores behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for at vi kan forfølge vores legitime interesse i at kommunikere med personer, der har indikeret interesse i vores virksomhed

3.3.3  Modtagere af personoplysninger

Oplysningerne deles med vores it-leverandører (databehandlere), som opbevarer oplysningerne for os og behandler dem efter vores instruks.

3.3.4  Opbevaringsperiode

Opbevaringsperioden for personoplysninger om dig afhænger af de enkelte cookies. Du kan læse mere om formål og opbevaringsperiode for de enkelte cookies i vores cookiepolitik.

3.4  Jobansøgere

Hvis du søger job hos Hanssen A/S, behandler vi personoplysninger om dig med henblik på at kunne vurdere din ansøgning og eventuelt gennemføre et rekrutteringsforløb.

3.4.1  Kategorier af personoplysninger

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Oplysninger om uddannelser og kompetencer, herunder kopier af eksamensbeviser, diplomer, mv.
 • Oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse
 • Eventuelle referencer i det omfang, du giver samtykke til at vi indhenter sådanne
 • Øvrige oplysninger du måtte give os i ansøgning eller CV eller senere i en eventuel rekrutteringsproces

3.4.2  Retsgrundlag for behandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen er:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, idet behandlingen er nødvendig for at træffe foranstaltninger forud for indgåelse af en kontrakt med dig
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for at vi kan forfølge vores legitime interesse i at identificere de kandidater, der passer bedst til de enkelte stillinger hos os.
 • Særligt i forhold til indhentelse af referencer, samt i de tilfælde, hvor vi beder om samtykke til at opbevare ansøgning og CV i længere tid, er retsgrundlaget samtykke i henhold til
 • databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

3.4.3  Opbevaringsperiode

For personer, der ansættes, overføres oplysningerne til vores HR-system, hvor de behandles som beskrevet i privatlivspolitikken for ansatte, som du vil få adgang til i forbindelse med din ansættelse.

For personer, der ikke ansættes, opbevares materialet som udgangspunkt i op til 6 måneder fra det tidspunkt, du har modtaget endeligt afslag. Vi kan dog i særlige tilfælde bede om dit samtykke til at opbevare oplysningerne i længere tid, og vi vil i så fald opbevare oplysningerne i overensstemmelse med dit samtykke.

3.5  Øvrige henvendelser

Hvis du henvender dig til os af andre årsager end de, der fremgår af afsnit 3.1 - 3.4 ovenfor, behandler vi personoplysninger om dig med henblik på at kunne håndtere din henvendelse.

3.5.1  Kategorier af personoplysninger

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Øvrige oplysninger vi modtager i forbindelse med din henvendelse

3.5.2  Retsgrundlag for behandlingen

Retsgrundlaget for behandlingen afhænger af årsagen til din henvendelse, men vil typisk omfatte databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesse i at håndtere henvendelser til vores virksomhed på en hensigtsmæssig måde

3.5.3  Opbevaringsperiode

Hvis din henvendelse medfører økonomiske transaktioner mellem dig og os, gemmer vi oplysningerne i fem år fra udgangen af det år, den seneste transaktion har fundet sted.

I øvrige tilfælde gemmer vi oplysningerne i tre år fra udgangen af det år, vi senest har været i kontakt med dig.

 

4. Dine rettigheder

Når vi behandler personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder som registreret:

 • Indsigt: Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.
 • Berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet, herunder at få tilført yderligere oplysninger, hvis de oplysninger vi har om dig i forvejen ikke er fyldestgørende.
 • Sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Begrænsning: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage en kopi af de personoplysninger som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis vi behandler dine personoplysninger på grundlag af samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at kontakte os – kontaktoplysninger findes i afsnit 2. Vær opmærksom på, at tilbagetrækning af samtykke ikke påvirker lovligheden af de behandlinger, der har fundet sted forud for tidspunktet for tilbagetrækning af samtykket.
 • Indsigelse: Når vi behandler oplysninger om dig på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, har du til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. I så fald må vi ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid en særlig og ubetinget ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring.

Hvis du ønsker at gøre dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på post@hanssen.dk. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. I det omfang det er nødvendigt, vil vi kontakte dig og bede dig om yderligere oplysninger, der er nødvendige for at kunne håndtere din anmodning korrekt.

Vær opmærksom på, at der gælder visse betingelser og begrænsninger for nogle af de anførte rettigheder. Det er således ikke sikkert, vi er forpligtet til at imødekomme din anmodning.

Du har dog altid en ubetinget ret til at indgive en klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Dette kan ske via e-mail dt@datatilsynet.dk eller på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Hvis du har lyst til at læse mere om dine rettigheder, kan du læse mere på datatilsynet.dk.

 

5. Opdatering af privatlivspolitikken

Hanssen A/S kan løbende ændre denne persondatapolitik, hvis det er nødvendigt for at give en retvisende beskrivelse af vores behandling af personoplysninger.

I tilfældet af at der sker væsentlige ændringer i vores behandling af personoplysninger om dig, som vi allerede er i besiddelse af, vil du blive underrettet direkte om opdateringen (fx via e-mail).

Denne privatlivspolitik er senest blevet opdateret i oktober 2022.