Nyheder

Hanssen flytter til nyt domicil
12 december, 2007

D. 12. dec. 2007 flytter Hanssen til adressen Storskovvej 8, 8721 Daugård, hvor vi har opført en ny og moderne domicilejendom.

Al post vedr. Hanssen bedes sendt til:

Postboks 19

Storskovvej 8

8721 Daugård 

Telefonnumre, telefax og E-mailadresser forbliver uændrede. Med ønsket om et fortsat godt samarbejde siger vi på gensyn i vore nye omgivelser.

Med venlig hilsen Hanssen Holding A/S 

Hanssen byggegrunde
5 juli, 2007

Hanssen har i Skibet erhvervet et større areal, som skal udlægges til parcelhusgrunde.

Lokalplanarbejdet pågår i 2007 og arealerne udbydes til salg i starten af 2008. 

Louis Poulsen Lighting solgt
21 juni, 2007

Italienske Targetti har den 28.06.2007 købt Louis Poulsen Lighting.

Hanssen er dermed helt ude af den investering i Louis Poulsen, som blev indledt tilbage i 1999. Salgsprisen for Louis Poulsen Lighting er kr. 1.250 mio., hvilket betyder, at aktionærerne har fået deres oprindelige investering tilbage igen ca. syv gange.

Ny projektchef i Hanssen Projektudvikling A/S
3 marts, 2007

Leif Nielsen er pr. 1. marts 2007 tiltrådt som projektchef i Hanssen Projektudvikling A/S.

Leif Nielsens tiltrædelse er et led i bestræbelserne på at styrke virksomhedens faglige kompetencer i forbindelse med udvikling og realisering af boligbyggerier i Danmark.

Leif Nielsen kommer fra en stilling som bygherrerådgiver og projektleder i Kuben og har en fortid som medindehaver af Westergaard Arkitekter M.A.A. , hvor han bl.a. spillede en væsentlig rolle i udviklingen af den gamle Tulipgrund til Havneparken i Vejle.

Leif Nielsen, der er født i 1960, bor i Kærbøllinghuse i Vejle Ådal sammen med sin hustru og har 3 børn. 

Grundstykke i Skibet
1 februar, 2007

HANSSEN Projektudvikling A/S har pr. 01.02.07 erhvervet et større grundstykke i Skibet, 5 km. uden for Vejle mod Billund.

Selskabet forventer at kunne udstykke arealet ultimo 2007 til beboelse fordelt mellem parceller og tæt-lav bebyggelse. 

Yderligere information følger, når endelig plan for området foreligger. 

Nyt logo med positiv signalværdi
1 februar, 2007

Positiv signalværdi.

Hanssen har fået udviklet et nyt og tidssvarende logo, der bliver fælles for hele koncernen. Den nye logoskrift er let og enkel med et integreret plus-tegn. Vækst, knopskydning og dynamik har altid kendetegnet Hanssen og den kendsgerning kommer til udtryk i vores brug af en gren i vækst.

Med alt dette vil vi gerne symbolisere de værdier Hanssen står for: En positiv indstilling, udvikling og vision for fremtiden. Godt købmandskab og handlekraft er baseret på en enkel og ukompliceret tilgang til de projekter, vi involverer os i. Og ikke mindst - et plus på bundlinjen og et udbytterigt samarbejde for både os og vores samarbejdspartnere.

Ændring i ledelsen hos REDGREEN A/S
1 februar, 2007

REDGREEN A/S er inde i en positiv udvikling og foretager ændring i direktionen pr. 1. januar 2009.

Efter en længere periode med fokus på virksomhedens kerneværdier og design af maritimt inspirerede livsstilsprodukter af høj kvalitet er det lykkedes at skabe en succesfuld genopbygning af REDGREEN A/S.

Udfordringen bliver nu at udvikle brandet og yderligere styrke indsatsen på virksomhedens hovedmarkeder. Til at stå i spidsen for denne proces er Michael Andersen udnævnt til adm. direktør pr. 1. januar 2009. Michael Andersen er medejer af virksomheden og har været en del af ledelsen igennem de sidste 3 år.

Hovedaktionær Søren Hanssen fortsætter i ledelsen af REDGREEN A/S, men vil fremover primært koncentrere sig om udvikling og optimering firmaets koncept butikker og en fortsat styrkelse af brandet.

Læs alle detaljer i pressemeddelsen. 

Nyt navn
1 december, 2006

Med virkning fra 08.12.2006 har Hanssen & Co. selskaberne ændret navn, således at ”& Co.” ikke længere er en del af navnet.

Herefter er selskabernes navne

HANSSEN Holding A/S

HANSSEN Ejendomme A/S

HANSSEN Forvaltning A/S

HANSSEN Invest A/S

Nyt navn og ny ledelse

I forbindelse med ansættelse af en ny direktion har også datterselskabet REDGREEN A/S ændret navn.

Selskabet hedder nu First Gear Group A/S og den nye direktion i selskabet udgøres af administrerende direktør Ulrik Kirchheiner og indkøbsdirektør Morten Aarup.

Søren Hanssen er pr. 01.11.2006 indtrådt som bestyrelsesformand i First Gear Group A/S.

First Gear Group A/S omfatter p.t. tøjmærkerne REDGREEN, IMITZ og GENE.

Nyt selskab

HANSSEN Projektudvikling A/S er etableret ultimo 2006 med en aktiekapital på kr. 5 mio., hvoraf HANSSEN Holding A/S ejer 50% medens de øvrige 50% ejes af Holp Holding A/S og Anders Dam Poulsen ApS.

Selskabet er etableret med henblik på udvikling og salg af boligprojekter i Danmark. I øjeblikket arbejdes der med tre igangværende projekter i henholdsvis Solbjerg, Rødovre og Daugård.

Det er hensigten via etablering af datterselskaber under HANSSEN Projekudvikling A/S at udvikle dette forretningsområde yderligere.

Bestyrelsen består af:

Søren Hanssen (formand) Hans Ole Poulsen Anders Dam Poulsen Gert Eg, som også er adm. direktør i selskabet. 

Go´on åbner tank nr. 148
1 januar, 2001

Go´on åbner sin 148. station i Sandager og vil inden udgangen af året været oppe på 154 stationer.

Se mere på - www.fyens.dk/assens/Goon-Vi-har-laenge-haft-kig-paa-Sandager/artikel/3362981

Hanssen sælger majoriteten i Go’on pr. 01.07.2022
1 januar, 2001

Hanssen Equity A/S har efter 13 år som ejer solgt majoriteten i Go’on Gruppen A/S til Treville, som er et dansk investeringsselskab. Bag Treville står primært Casper Lykke Pedersen og Nikolaj Vejlsgaard, der begge tidligere har været en del af kapitalfonden Axcel.

Go’on er i sin relative korte levetid over årene vokset til i dag at tælle 184 tankstationer fordelt rundt i hele Danmark, og har en forventet omsætning i år i underkanten af DKK 2 mia. Strategien har fra starten været at rykke ind i de lokalsamfund og byer, som de multinationale selskaber har valgt fra. I takt med udbredelsen af stationer har selskabet leveret solide finansielle resultater, og står i dag som en stærk virksomhed med en stab af dedikerede og kvalificerede medarbejdere.

Hos Treville ser man frem til at engagere sig i Go’on, og medvirke til at bane vejen for fremtidens brændstof til danskerne. Go’on er i en branche, som allerede i dag og i de næste mange år vil forandres. De muligheder, som der er i en sådan transition, og med den ballast, knowhow og den position Go’on har i markedet, er det som har initieret interessen for investeringen i selskabet.

Brændstof og infrastrukturen forbundet hermed spiller en vital og central rolle i vores samfund.  Det gør den i dag, og det vil den ligeledes gøre i fremtiden, blot i en grønnere udgave. Treville ser frem til sammen med selskabets dygtige medarbejdere, at videreudvikle den rejse, som Go’on er på.

Parterne vurderer, at der er fundet et rigtigt godt match for Go’on. Selskabet kan trække på erfaringer og kompetencer, som gør, at selskabet både kan fortsætte med at vokse og samtidig sikre, at det også har relevans i 2030 og frem. I de dialoger, som vi har haft med Treville, er det blevet tydeligt, at begge parter ser muligheder fremfor udfordringer i den fremtid, der tegner sig for Go’on.

Den nuværende ledelse fortsætter i selskabet, og vi ser frem til at følge udviklingen, bl.a. ved at være en aktiv del af den grønne omstilling af branchen via vores minoritets andel i selskabet, og med Michael Andersen i bestyrelsen. Det har endvidere været vigtigt for os, at selskabet forbliver på danske hænder, således at selskabet fortsat bidrager mest muligt til samfundet både lokalt og nationalt.

Stor tak til selskabets medarbejdere for deres indsats de seneste 13 år, hvor de har været en helt afgørende faktor i bestræbelserne på at opbygge Danmarks 3. største selskab af tankstationer.

Betingelserne for handlen ønsker parterne ikke at udtale sig om.

For yderligere oplysninger henvises til Mick Kjær, administrerende direktør i Go’on Gruppen A/S - telefon +45 40 85 08 24