3G Forvaltning A/S

3G Forvaltning A/S

CVR-nr:

34091668

Hjemstedsadresse:

Storskovvej 8
8721 Daugård

Formål:

Selskabets formål er at besidde fast ejendom, aktier, anparter og andre værdipapirer samt beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn.

Aktiekapital:

kr. 500.000,-                                                    

Bestyrelse:

Søren Hanssen, formand
Jesper Sørensen
Adm. direktør Michael Andersen
Cand. jur. Jonnhild Hanssen

Direktion:

Adm. direktør Michael Andersen

Tegningsregel:

Selskabet tegnes af direktøren i forbindelse med to bestyrelsesmedlem, af bestyrelsesformanden alene, af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12