Hanssen Progress A/S

Hanssen Progress A/S

CVR-nr:

39615452

Hjemstedsadresse: 

Storskovvej 8
8721 Daugård 

Formål:

Selskabets formål er investering i og udlejning af fast ejendom, handel, generel investering og anden beslægtet virksomhed.

Aktiekapital:

Kr. 500.000,00

Bestyrelse:

Søren Hanssen, formand
Adm. direktør Michael Andersen
Cand. jur. Jonnhild Hanssen

Direktion:

Adm. direktør Michael Andersen

Tegningsregel:

Selskabet tegnes af formanden alene, af den administrerende direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12