Hanssen Equity A/S

Hanssen Equity A/S

CVR-nr:

30243439  

Hjemstedsadresse: 

Storskovvej 8
8721 Daugård 

Formål:

Det er selskabets formål at investere og formidle investeringer i danske og udenlandske virksomheder med et udviklingspotentiale med det formål over en årrække at strukturudvikle virksomhederne til et senere salg til en strategisk investor.

Aktiekapital:

Kr. 500.000,00  

Bestyrelse:

Søren Hanssen, formand
Adm. direktør Michael Andersen 
Cand. jur. Jonnhild Hanssen

Direktion:

Adm. direktør Michael Andersen

Tegningsregel:

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene, af en direktør i forbindelse med 1 bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12