Hanssen Invest A/S

Hanssen Invest A/S

CVR-nr:

87613216 

Hjemstedsadresse: 

Storskovvej 8
8721 Daugård 

Formål:

Selskabets formål er at besidde aktier i danske og udenlandske selskaber, at drive virksomhed med industri, handel og byggeri, at drive finansiel næring, herunder finansiering af formuegoder, handel med pantebreve, obligationer, aktier, warrants, optioner, futures samt øvrige finansielle instrumenter, værdipapirer og valuta, at eje og udleje fast ejendom, at foretage kapitalanlæg i værdipapirer samt dermed beslægtet virksomhed.

Aktiekapital:

Kr. 2.000.000,00  

Bestyrelse:

Søren Hanssen, formand
Adm. direktør Michael Andersen 
Cand. jur. Jonnhild Hanssen

Direktion:

Adm. direktør Michael Andersen

Tegningsregel:

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene, af den adm. direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller den samlede bestyrelse.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12