Hanssen Invest A/S

CVR-nr:

87613216 

 

 

Hjemstedsadresse: 

Storskovvej 8
8721 Daugård 

Formål:

Selskabets formål er at besidde aktier i danske og udenlandske selskaber, at drive virksomhed med industri, handel og byggeri, at drive finansiel næring, herunder finansiering af formuegoder, handel med pantebreve, obligationer, aktier, warrants, optioner, futures samt øvrige finansielle instrumenter, værdipapirer og valuta, at eje og udleje fast ejendom, at foretage kapitalanlæg i værdipapirer samt dermed beslægtet virksomhed.

Aktiekapital:

Kr. 2.000.000,00  

Bestyrelse:

Inger Hanssen, formand
Adm. direktør Søren Hanssen
Adm. direktør Michael Andersen 
Cand. jur. Jonnhild Hanssen

Direktion:

Adm. direktør Søren Hanssen

Tegningsregel:

Selskabet tegnes af en direktør alene, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.  

Regnskabsår:

02.04 - 01.04 

 

Følg os på LinkedIn

Klik på nedenstående link og følg os på LinkedIn.