Hanssen Extremum A/S

Hanssen Extremum A/S

CVR-nr:

31857503  

Hjemstedsadresse: 

Storskovvej 8
8721 Daugård 

Formål:

Det er selskabets formål at drive virksomhed indenfor udvikling af fast ejendom samt anden efter bestyrelsens beslutning integreret virksomhed.

Aktiekapital:

Kr. 5.000.000,00

Bestyrelse:

Adm. direktør Michael Andersen, formand
Adm. direktør Søren Hanssen
Cand. jur. Jonnhild Hanssen

Direktion:

Adm. direktør Søren Hanssen

Tegningsregel:

Selskabet tegnes af direktøren, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. 

Regnskabsår:

01.01 - 31.12