DS Forvaltning A/S

DS Forvaltning A/S

CVR-nr:

31056721 

Hjemstedsadresse: 

Storskovvej 8
8721 Daugård 

Hjemstedskommune:

Hedensted

Formål:

Det er selskabets formål at drive virksomhed med drift af detailbutikker og vindmøller og andre efter bestyrelsens beslutning indtægtsgivende aktiviteter.

Aktiekapital:

Kr. 500.000,00
Kr. 50.000,00      Klasse: A
Kr. 450.000,00    Klasse: B 

Bestyrelse:

Søren Hanssen, formand
Adm. direktør Michael Andersen
Cand. jur. Jonnhild Hanssen 

Direktion:

Adm. direktør Michael Andersen

Tegningsregel:

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene, af en direktør i forbindelse med 1 bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse. 

Regnskabsår:

01.01 - 31.12