Hanssen A/S

Hanssen A/S

CVR-nr:

87613011 

Binavne:

 

Hjemstedsadresse: 

Storskovvej 8
8721 Daugård 

Formål:

Selskabets formål er at drive virksomhed med byggeri, handel, industri, hotel og restaurant, at opføre, eje, udleje og handle med fast ejendom, at drive finansiel næring samt hermed beslægtet virksomhed.

Aktiekapital:

Kr. 500.000,00 

Bestyrelse:

Adm. direktør Michael Andersen, formand
Adm. direktør Søren Hanssen
Cand. jur. Jonnhild Hanssen  

Direktion:

Adm. direktør Søren Hanssen

Tegningsregel:

Selskabet tegnes af en direktør alene, af to bestyrelsesmedlemmer i forening  eller af den samlede bestyrelse. 

Regnskabsår:

01.01 - 31.12