Hanssen Udvikling ApS

Hanssen Udvikling ApS

CVR-nr:

30082540

Hjemstedsadresse: 

Storskovvej 8
8721 Daugård 

Formål:

Det er selskabets formål at udvikle og sælge boligprojekter.

Anpartskapital:

Kr. 125.000

Bestyrelse:

Søren Hanssen, formand
Adm. direktør Michael Andersen 
Cand. jur. Jonnhild Hanssen

Direktion:

Adm. direktør Michael Andersen

Tegningsregel:

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden eller direktøren eller af den samlede bestyrelse.

Regnskabsår:

01.01 - 31.12