Hanssen Ejendomme A/S

Hanssen Ejendomme A/S

CVR-nr:

11154875  

Binavne:

JH Ejendomme A/S

Hanssen & Co Ejendomme A/S

Hjemstedsadresse: 

Storskovvej 8
8721 Daugård 

Formål:

Selskabets formål er byggeri og handel, industri, hotel og restaurant, at opføre, eje, udleje og handle med fast ejendom, at drive finansiel næring samt dermed beslægtet virksomhed.

Aktiekapital:

Kr. 12.000.000,00 

Bestyrelse:

Søren Hanssen, formand
Adm. direktør Michael Andersen
Cand. jur. Jonnhild Hanssen

Direktion:

Adm. direktør Michael Andersen

Tegningsregel:

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene, af en direktør i forbindelse med 1 bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse. 

Regnskabsår:

01.01 - 31.12