Hanssen Holding A/S

Hanssen Holding A/S

CVR-nr:

39743507 

Hjemstedsadresse: 

Storskovvej 8 A
8721 Daugård 

Hjemstedskommune:

Hedensted

Formål:

Det er selskabets formål, at drive virksomhed som holdingselskab, at opføre, eje, udleje og handle med fast ejendom, formuepleje samt dermed beslægtet virksomhed.

Aktiekapital:

Kr. 500.000,00 

Bestyrelse:

Søren Hanssen, formand
Adm. direktør Michael Andersen
Cand. jur. Jonnhild Hanssen

Direktion:

Adm. direktør Michael Andersen

Tegningsregel:

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden alene, af en direktør i forbindelse med 1 bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse. 

Regnskabsår:

01.01 - 31.12