Capidea investerer i BROEN-LAB

Capidea investerer i BROEN-LAB

7 januar, 2015

Kapitalfonden Capidea investerer i BROEN-LAB

BROEN-LAB udvikler, producerer og sælger komplette
armaturløsninger samt nødbrusere til professionelle laboratorier,
uddannelsessektoren samt industrivirksomheder globalt.

Investeringen betyder, at Capidea bliver majoritetsaktionær i BROEN-LAB. Tidligereeneejer og administrerende direktør i Dameca A/S, Jan Sindesen, investerer også iselskabet, og bliver samtidig ny bestyrelsesformand. Administrerende direktør,Jesper Torp, fortsætter og bliver samtidig medaktionær i selskabet.

BROEN-LAB er i dag en division i BROEN A/S, og investeringen gennemføres somkøb af aktiver og aktiviteter (en såkaldt "carve-out"). Sælger er BROEN A/S, som erultimativt ejet af det børsnoterede hollandske selskab, Aalberts Industries N.V.

"BROEN-LAB er en ledende international virksomhed i et attraktivt nichemarked".

Selskabet har stærke kompetencer og har over en lang årrække opbygget en stærkmarkedsposition. Vi er overbevist om, at BROEN-LAB har et betydeligtvækstpotentiale og vi ser frem til at bidrage til den fortsatte positive udvikling afselskabet." siger Jens Thøger Hansen, Partner hos Capidea.

Jan Sindesen, der er investor i en række software og industrivirksomheder og i dette tilfælde investerer sammen med Capidea, indtræder som bestyrelsesformand:

"BROEN-LAB har opbygget en markedsledende position gennem mange år.Produktporteføljen er stærk, et imponerende leverance system og med et globaltsalgs- og servicenetværk. Dette kombineret med et godt ledelsesteam gør, at derkan skabes yderligere lønsom vækst." "Vi er stolte over den udvikling, som BROEN-LAB har gennemgået, og jeg er overbevist om, at der er skabt et solidt fundament for vækst de kommende år.

Væksten skal sikres med udgangspunkt i den lagte strategiplan med henblik på ataccelerere væksten indenfor såvel globalt salg til professionelle laboratorier oguddannelsessektoren samt nødbruser løsninger til den brede industri. siger JesperTorp, administrerende direktør og fremover medejer af BROEN-LAB. Han tilføjer:"Med den relevante kompetence som Capidea og Jan Sindesen kommer med, vil vikunne accelerere væksten.

Om Capidea (www.capidea.dk)

Capidea er en dansk kapitalfond, der foretager langsigtede investeringer ikonkurrencedygtige mindre og mellemstore danske virksomheder med potentiale for vækst. Capidea blev etableret i november 2006 og har kapitaltilsagn for i alt DKK 1,5 mia fordelt på to fonde.

Ud over institutionelle investorer, omfatter investorkredsen en række veldrevnevirksomheder og dygtige erhvervsledere, som indgår aktivt i Capideas netværk.

Capidea investerer i virksomheder inden for industri, handel, distribution og service. Capidea har til dato foretaget investeringer i 13 virksomheder, med en samlet omsætning på ca. DKK 4 mia.

Hanssen har investeret i begge Capideas fonde - I + II.

Om BROEN-LAB

BROEN-LAB udvikler, producerer og sælger komplette armaturløsninger (LABsegmentet) til professionelle laboratorier og uddannelsessektoren samt nødbrusere og andet sikkerhedsudstyr (ESS-segmentet) til primært den farmaceutiske industri, føde- og drikkevaresektoren samt uddannelsessektoren.

Virksomheden har på sit område en ledende markedsposition inden for denfarmaceutiske industri, hvor kunderne primært er producenter af møbler og skabe til laboratorier og offentlige institutioner. Herudover sælges ESS-produkter til industrien generelt. BROEN-LAB har en global salgs- og serviceorganisation, hvor de største markeder er Tyskland, UK, Norden og Benelux. BROEN-LAB har outsourcet den egentlige produktion til eksterne partnere, men har egen produktudvikling, slutbearbejdning og montage samt kvalitetstest på hovedkontoret i Assens.

Aktiviteten blev udskilt som en særskilt division i BROEN A/S i 1980. BROEN-LABhar hovedkontor i Assens på Fyn og beskæftiger i alt 71 personer, hvoraf 55 er ansat i Danmark.