Hanssen koncernens resultat for 2020 blev 146 mio. DKK

Hanssen koncernens resultat for 2020 blev 146 mio. DKK

1 marts, 2021

2020 blev et positivt år for den samlede koncern, hvor man endnu en gang formåede at overgå tidligere års indtjening.

Ejendomsaktiviteterne, der består hovedsageligt af større detail-ejendomme, kontorhuse og logistikejendomme samt udviklingsprojekter indenfor samme, har en bogført værdi på ca. 767 mio. DKK og leverede et resultat før skat på 62 mio. DKK på trods af en mindre negativ værdiregulering.

Go´on opnåede i det forgangne år en omsætning på ca. 1 mia. DKK med et resultat før skat på 65 mio. DKK. Ved udgangen af 2020 driver selskabet 164 ubemandede tankstationsanlæg samt salg af relaterede olieprodukter.

Resultatet for koncernen i 2020 blev DKK 146 mio. før skat, hvilket er tilfredsstillende og bedre end forventet.  

I 2021 arbejder koncernen på at tilføre ejendomsselskabet aktiver for yderligere 150-200 mio. DKK samt etablere 12-14 nye tankstationsanlæg i Go’on regi.

Koncernen forventer en fortsat yderligere vækst i indtjeningen og forventer derfor at kunne opnå et resultat for 2021, som ligger over 2020.

Hanssen Holding A/S, DSF Forvaltning A/S og 3G Forvaltning A/S indgår alle i koncernen som selvstændige holdingselskaber for Hanssens øvrige selskaber.

For yderligere information om den samlede koncerns nøgletal henvises til koncernens hjemmeside Koncernens nøgletal