Resultat 2015 for Hanssen koncernen

Resultat 2015 for Hanssen koncernen

29 april, 2016

Resultatet for 2015 lander på DKK 201 mio. efter skat for koncernens 4 holding selskaber.

Specielt udviklingen i koncernens investering i IC Group A/S har været positiv og det samme gælder udviklingen i Go On, som nu nærmer sig 100 tankstationer i Danmark.

Set i lyset af olie-branchen´s meget vanskelige markedsforhold i 2015, er vi yderst tilfredse med den posiitve udvikling Go On er inde i, og som ser ud til at fortsætte i indeværende år.

Koncernen har ikke yderligere kommentarer til selskabernes resultater, udover hvad der vil fremgå af de enkelte selskabers årsregnskaber.