Resultat 2015 for Hanssen koncernen

29 april, 2016

Resultat 2015 for Hanssen koncernen

Resultatet for 2015 lander på DKK 201 mio. efter skat for koncernens 4 holding selskaber.

Specielt udviklingen i koncernens investering i IC Group A/S har været positiv og det samme gælder udviklingen i Go On, som nu nærmer sig 100 tankstationer i Danmark.

Set i lyset af olie-branchen´s meget vanskelige markedsforhold i 2015, er vi yderst tilfredse med den posiitve udvikling Go On er inde i, og som ser ud til at fortsætte i indeværende år.

Koncernen har ikke yderligere kommentarer til selskabernes resultater, udover hvad der vil fremgå af de enkelte selskabers årsregnskaber.

Følg os på LinkedIn

Klik på nedenstående link og følg os på LinkedIn.