Hanssen Ejendomme erhverver de 2 tidligere JF-bygninger i Sønderborg

Hanssen Ejendomme erhverver de 2 tidligere JF-bygninger i Sønderborg

28 juni, 2018

Hanssen Ejendomme erhverver de 2 tidligere JF-bygninger beliggende henholdsvis på Linde Alle og Augustenborg Landevej af DLG, der ejer bygningerne i dag.

Med afsæt i Sønderborg Kommunes ønsker og visioner for de 2 tidligere JF-grunde, der har et grundareal på 120.451 m2, har Hanssen Ejendomme fundet perspektiverne for begge grunde tilstrækkelig interessante, at man er kommet til enighed med DLG omkring vilkårene for en handel.

De tanker og visioner Sønderborg Kommune har præsenteret for begge JF-grunde betyder, at vi nu efter flere henvendelser, har valgt at købe begge grunde. ”Det er åbenlyst, at de 2 grunde ikke ligefrem forskønner bybilledet og står som et trist minde om en masse arbejdspladser, der er forsvundet ud af byen” udtaler direktør for Hanssen Ejendomme, Michael Andersen og fortsætter ”Vi tror på, at vi med begge grunde på den ene side kan skabe en attraktiv bydel, der vil kunne tiltrække flere indbyggere til kommunen og på den anden side, nye aktiviteter som vil tilføre kommunen flere nye arbejdspladser”.

Sønderborg Kommune har igennem de seneste år både haft en nedgang i antallet af arbejdspladser med en samlet tilbagegang på 6 % over de seneste 5 år, samtidig med at indbyggertallet har været svagt nedadgående i tilsvarende periode.

”Vi har haft en konstruktiv dialog med Sønderborg Kommune, som har haft den tilgang til projektet, at der skulle skabes nogle rammer og lokalplaner for projekterne, der vil muliggøre en spændende udvikling af områderne, hvor det bliver attraktivt at bo og arbejde, hvilket har været helt afgørende for vores beslutning”, udtaler direktør Michael Andersen.

DLG overtog Kongskilde i 2011, for efter flere år med store underskud, at flytte aktiviteterne til Polen og nedlukke fabrikkerne i Sønderborg i 2015. Sidenhen har bygningerne mere eller mindre stået tomme og forsøgt solgt i nu mere end 3 år.

”Vi tror på, at den positive udvikling Sønderborg er inde i, forhåbentlig snart vil kunne aflæses i antallet af nye arbejdspladser i kommunens små og mellemstore virksomheder, således indbyggertallet i kommunen også kan få gavn af alle de mange investeringer i byens udvikling, der bliver foretaget i disse år” udtaler direktør Michael Andersen og fortsætter ”Nye arbejdspladser hænger sammen med attraktive muligheder for at bosætte sig og jeg er sikker på, at udbuddet af netop disse boliger på JF-grunden vil skabe stor efterspørgsel”.