Grundstykke i Skibet

Grundstykke i Skibet

1 februar, 2007

HANSSEN Projektudvikling A/S har pr. 01.02.07 erhvervet et større grundstykke i Skibet, 5 km. uden for Vejle mod Billund.

Selskabet forventer at kunne udstykke arealet ultimo 2007 til beboelse fordelt mellem parceller og tæt-lav bebyggelse. 

Yderligere information følger, når endelig plan for området foreligger.