Hanssen koncernens resultat for 2022 blev 510 mio. DKK og overgår dermed forrige års rekordresultat

Hanssen koncernens resultat for 2022 blev 510 mio. DKK og overgår dermed forrige års rekordresultat

27 februar, 2023

2022 blev et positivt år for den samlede koncern, hvor det endnu en gang lykkedes at overgå tidligere års resultater.

Ejendomsaktiviteterne, der hovedsageligt består af større detail-ejendomme, kontorhuse og logistikejendomme samt udviklingsprojekter indenfor samme, har en bogført værdi på ca. DKK 1,8 mia. og leverede et resultat før skat på DKK 164 mio.

Energiselskabet Go´on opnåede i det forgangne år en omsætning på ca. DKK 1,9 mia. med et resultat før skat på DKK 95 mio. Ved udgangen af 2022 driver selskabet 180 ubemandede tankstationsanlæg samt salg af relaterede olieprodukter.

Pr 01.07.2022 frasolgte koncernen en del af Go’on Gruppen A/S og nedbragte dermed sin ejerandel heraf til 32%.

Resultatet af selskabernes kapitalforvaltning, som primært består af investeringer i 16 kapitalfonde samt en større aktieportefølje, som uagtet de ugunstige markedsforhold på aktiemarkederne, kom ud med det bedste resultat nogensinde i koncernen. Dette skyldes primært beholdningen af bankaktier.

Resultatet for koncernen i 2022 blev DKK 510 mio. før skat, hvilket er tilfredsstillende og bedre end forventet.  

I 2023 arbejder koncernen på at tilføre ejendomsselskabet aktiver for yderligere DKK 200-250 mio. samt at forøge investeringerne markant i diverse kapitalfonde.

Hanssen Holding A/S, DSF Forvaltning A/S og 3G Forvaltning A/S indgår alle i koncernen som selvstændige holdingselskaber for Hanssen koncernens øvrige selskaber.

For yderligere information om den samlede koncerns nøgletal henvises til koncernens hjemmeside https://www.hanssen.dk/om-hanssen/koncernens-noegletal/