Resultatet i Hanssen koncernen runder 100 mio. DKK.

Resultatet i Hanssen koncernen runder 100 mio. DKK.

4 marts, 2020

2019 blev endnu et positivt år for koncernen med rekord resultater både i ejendomsselskaberne og Go’on.

Ejendomsaktiviteterne, der består hovedsageligt af større detail-ejendomme, kontorhuse og logistikejendomme samt udviklingsprojekter indenfor samme, har en balance på ca. 700 mio. DKK og leverede et resultat før skat på 65 mio. DKK.

Go´on opnåede i det forgangne år en omsætning på ca. 1.2 mia. DKK med et ebitda resultat på 30 mio. DKK. Ved udgangen af 2019 driver selskabet 155 ubemandede tankstationsanlæg samt salg af olierelaterede produkter.

Resultatet for koncernen i 2019 blev DKK 100 mio. før skat, hvilket er tilfredsstillende og som forventet. 

I 2020 arbejder koncernen på at tilføre ejendomsselskabet aktiver for yderligere 150-200 mio. DKK samt etablere 12-15 nye tankstationsanlæg i Go’on regi.

Forventningerne til resultatet for 2020 ligger på samme niveau som 2019 - i spændet DKK 75-80 mio. efter skat.

Hanssen Holding A/S, DSF Forvaltning A/S og 3G Forvaltning A/S indgår alle i koncernen som selvstændige holdingselskaber for Hanssens øvrige selskaber.

For yderligere information om den samlede koncerns nøgletal henvises til koncernens hjemmeside Koncernens nøgletal